Autoilla Savonlinnaan korkeaa siltaa pitkin

Laitaatsalmen eteläinen silta Savonlinnassa otetaan ajoneuvoliikenteen käyttöön tiistaina 12.12.

Eteläinen silta palvelee aluksi sekä idän että lännen suuntaan kulkevaa liikennettä. Pohjoinen silta valmistuu ensi syksynä, jolloin eteläinen silta jää idän suuntaisen liikenteen käyttöön.

Savonlinnan väylähankkeessa siirretään Saimaan syväväylä Olavinlinnan kupeelta Kyrönsalmesta helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen kaupungin länsipuolelle. Valtatielle 14 rakennetaan kaksi syväväylän ylittävää korkeaa maantiesiltaa.

Laitaatsalmen siltojen alikulkukorkeus on 24,5 metriä ja pituus 500 metriä. Valtatie tulee kulkemaan silloilla nelikaistaisena.

Sen sijaan ratasillan rakentamiseen ei ole varauduttu, ja Rantasalmen ja Savonlinnan välinen raideyhteys on katkaistu syksyllä 2015.

Laitaatsalmen hanke valmistuu kokonaisuudessaan 2019. Siihen on valtion tulo- ja menoarviossa 2015 varattu 40 miljoonaa euroa.