Ekopisteiden määrä Pohjois-Savossa vähenee merkittävästi

Kun vastuu pakkausjätteen kierrätyksestä siirtyi alkuvuodesta kunnilta tuottajille, ekopisteverkostoa alettiin muokata. Suomen Pakkauskeräys Rinki Oy, jonka vastuulla keräys nyt on, saa verkostonsa valmiiksi heinäkuun loppuun mennessä.

Pohjois-Savossa tämä tarkoittaa ekopisteiden merkittävää vähenemistä. Kuntien omistamalla Jätekukolla oli kesäkuun loppuun asti noin 70 ekopistettä, mutta Rinki-pisteitä on heinäkuun jälkeen alle 30. Jätekukko aikoo täydentää verkostoa myöhemmin 10–20 ekopisteellä.

Jätekukon logistiikkainsinööri Kirsi Tikkanen muistuttaa, että vaikka muutos pisteiden määrässä kuulostaa paljolta, osa entisistä pisteistä oli pieniä, niiden sijainti oli huono, kertymä pientä tai kerättäviä jätteitä oli vain yksi tai kaksi.

Lue aiheesta lisää keskiviikon Savon Sanomista.