Ennustettu alijäämää putoamassa 11 miljoonasta 6,5 miljoonaan euroon

Etelä-Savon kuntien talous pysyy tiukkana. Maakuntaliiton kokoaminen ennakkotietojen mukaan kuntien taloustilanne heikkeni viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna.

Heikennys ei ole kuitenkaan aivan niin suurta, mitä alun perin ennustettiin.

Maakunnan kunnat budjetoivat viime vuodelle yhteensä yli 11 miljoonaa euroa alijäämää. Ennusteiden mukaan alijäämää kertyy kuitenkin vain noin 6,5 miljoonaa euroa.

Vuosikate laski 283 eurosta 241 euroon asukasta kohti Etelä-Savossa ja on selvästi heikompi kuin keskimäärin koko maassa.

Kaikkien maakunnan kuntien vuosikatteet pysyivät kuitenkin vielä plussalla.

Maakunnan verotulot kasvoivat sitä vastoin samaa tahtia kuin keskimäärin muuallakin Suomessa eli vajaa kolme prosenttia.

Vain yksi Etelä-Savon kunta korotti viime vuoden tuloveroa ja viisi kiinteistöveroja.

Kunnat investoivat viime vuonna vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lainakanta kasvoi Etelä-Savossa viisi prosenttia, kun vastaava kasvu oli koko maassa hieman yli neljä prosenttia.

Alentunut korkotaso on kuitenkin alentanut lainarasitusta. Kuntien henkilöstömenot pysyivät kurissa.