Eteläisen Kuopion kouluissa isoja opetusryhmiä – "Joskus saattaa vähän häiritä"

Monta kättä on yhtä aikaa pystyssä, kun oppilaat viittaavat kysyäkseen neuvoa matematiikan tehtävissä. Opettaja Susanna Keränen ja ohjaaja Kaija Kärjä sukkuloivat neuvomassa oppilaita.

Pirtin koulun 4A-luokan 27 oppilasta työskentelee luokassa, jonne ei mahtuisi yhtään enempää pulpetteja. Ikkuna on raollaan, jotta ilma vaihtuisi paremmin.

Pirtin koulu on yksi eteläisen Kuopion ahtaista kouluista. Koulun rehtori Timo Kemppinen kertoo, että jokaisella neljällä ensimmäisellä luokalla on 25 oppilasta.

Ensi vuonna ensimmäisille luokille tulee 22 oppilasta, mutta oppilasmäärät saatavat kasvaa, sillä alueelle muuttaa koko ajan uusia asukkaita. Uusia taloja rakennetaan Pirttiniemeen ja Savolanniemeen.

Täynnä alkaa olla myös muutaman vuoden ikäinen Martti Ahtisaaren koulu. Tilapulan takia koulussa aloittaa ensi syksynä vain kolme ensimmäistä luokkaa, vaikka nykyisiä ekaluokkia on neljä. Ensi syksynä jokaiselle ekaluokalle tulee 24-25 oppilasta.

Aurinkorinteen koulun kaikki tilat ovat täydessä käytössä, mutta tulevien ekaluokkalaisten määrä on noin 20 oppilasta yhdellä luokalla. Aurinkorinteeltä löytyy kuitenkin muilta luokka-asteilta opetusryhmiä, joilla on 29–30 oppilasta.

Saaristokaupunkiin valmistuu uusia asuntoja vielä vuosia eteenpäin. Tämän takia Martti Ahtisaaren ja Aurinkorinteen koulujen välistä koulurajaa tullaan vaihtelemaan jopa vuosittain, jotta kaikki alueen oppilaat saadaan mahtumaan kouluihin.

Ahtauden suhteen eteläisen Kuopion poikkeus on Pyörön koulu Petosen keskustassa. Se kuvastaa hyvin sitä, miten koulut täyttyvät, kun alueelle rakennetaan uusia asuntoja. Kun uudistuotanto loppuu, oppilasmäärä vähenee vuosien kuluessa.

– 1990-luvun puolivälissä Pyörön alakoulussa oli 860 oppilasta ja tämä oli Suomen suurin alakoulu. Nyt oppilaita on 470. Koulussa ei ole yhtään yli 25 oppilaan luokkaa, apulaisrehtori Maija Svärd kertoo.

Kuopiosta löytyy hyvin erikokoisia opetusryhmiä. Kuopion opetusjohtajan Leena Auvisen mukaan kahtena viime lukuvuonna perusryhmäkoot ovat olleet alakouluissa keskimäärin noin 18-19 oppilasta ja yläkouluissa noin 20 oppilasta.

Auvinen sanoo, että eteläisen Kuopion koulujen haasteena on, että kesän aikana lapsia muuttaa yleensä alueelle lisää. Ryhmäkoot voivat vielä kasvaa.

Auvisen mukaan tavoitteena on, ettei ryhmän koko menisi yli 25 oppilaan.

– Jos ryhmän koko on 25, aletaan katsoa, tarvitaanko jakotunteja ainakin osassa opetusta.

Auvisen mukaan valtion erityisavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen on mennyt muun muassa Pirtin, Aurinkorinteen ja Martti Ahtisaaren kouluihin, joissa on useita yli 25 oppilaan luokkia.

Yksittäisiä isoja ryhmiä on myös muualla Kuopiossa, mutta eniten suuria luokkia on eteläisessä Kuopiossa.

Pirtin koulun 4. A-luokalla on tehty paljon toimia, joilla tuodaan oppimisrauhaa isoon ryhmään. Matematiikassa, äidinkielessä ja englannissa on jakotunteja, eli tunnilla on vain puolet luokasta. Tämä on mahdollista, kun toinen ryhmä aloittaa koulun aamulla tuntia aikaisemmin ja toinen ryhmä on koulussa tunnin pidempään.

– Lisäksi meidän luokalla on ollut käytössä Kaija-ohjaaja. Myös erityisopettaja on käytössä tarvittaessa, Keränen kertoo.

4.A:n oppilaat Otto Kettunen ja Olivia Hentunen pitävät eniten tunneista, joilla luokka on jaettu puoliksi. Kettunen pitää matematiikan ja Hentunen äidinkielen tunneista.

– Joskus saattaa vähän häiritä, kun luokassa on melua. On helpompi keskittyä, kun luokassa on vain puolet oppilaista, Hentunen sanoo.

Keräsen mukaan iso luokkakoko rajoittaa myös opetusmenetelmiä.

– Joskus voisi olla mukava järjestää esimerkiksi näytelmiä. Mutta kun luokkakoko on tämä ja tilat ahtaat, niin se ei ole käytännössä mahdollista.