Häirinnästä ilmoittelu lisääntynyt - ylioppilaskunnan resurssit eivät enää riitä

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) vaatii, että Itä-Suomen yliopisto ottaa opiskelijoiden kohtaamat häirintätilanteet vakavasti. Erityisesti Me Too-kampanja on madaltanut kynnystä ilmoittaa häirintätapauksista eteenpäin siinä määrin, etteivät ylioppilaskunnan omat resurssit enää riitä tapausten käsittelemiseen.

Ylioppilaskunnalla on kampuksillaan kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joihin yhteydenotot ovat lisääntyneet tänä lukuvuonna.

ISYY vaatii, että yliopisto luo selkeät vastuunjaot ja toimintaohjeet siihen, kuinka häirintätapauksissa toimitaan. Lisäksi se vaatii, että yliopiston on nimettävä tiedekuntiin omat erityiset häirintäyhdyshenkilöt.