Hallinto-oikeus sai lausunnon Kaavin koulukiistasta

Kaavin kunnanhallitus katsoo Itä-Suomen hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa, että päätös yhden alakoulun malliin siirymisestä on tehty lakeja noudattaen ja oikeassa järjestyksessä. Itä-Suomen hallinto-oikeus pyysi kunnanhallitukselta asiasta selvityksen, sillä neljä kuntalaista on tehnyt koulupäätöksestä valituksen.

Lausunnossa todetaan, että "yhden alakoulun malliin siirtyminen on toteutettu kuntalain, hallintolain sekä perusopetuslain mukaisesti siten, että asiaa koskeva päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen."

Harri Saario jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Hänen mielestään koulupäätös syntyi väärässä järjestyksessä.