Hirviä kaadettiin enemmän kuin vuosi sitten

Pohjois-Savossa kaadettiin päättyneellä metsästyskaudella 3 724 hirveä, mikä on 240 hirveä enemmän kuin vuosi sitten. Joulukuun lopussa päättyneen kauden kaatomäärästä aikuisia hirviä oli 2 029 ja vasoja 1 695. Pyyntiluvat oli mitoitettu siten, että asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tarvittiin laskennallisesti käyttää 80 prosenttia luvista. Loput olivat harkinnanvaraisia, niin sanottuja pankkilupia, joita käytettiin alueilla, joissa hirvikanta oli ennakoitua suurempi. Lopullinen lupien käyttöaste oli 81,6 prosenttia.

Alueellisen riistaneuvoston asettama tavoitehaarukka oli 2,5 –3,5 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Luonnonvarakeskus antaa hirvikanta-arviot hirvitalousalueittain ja riistanhoitoyhdistyksittäin maaliskuun aikana.