Hirvilupia tuli Etelä-Savoon viimevuotista enemmän

Etelä-Savon alue on saanut 3 306 pyyntilupaa syksyn hirvenmetsästykseen. Lupamäärä nousi 79:llä edellisvuodesta.

Myönnetyillä luvilla on mahdollista kaataa yli 4 200 hirveä, sillä yhdellä luvalla voi kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Osa luvista on niin sanotuissa lupapankeissa, joista lupia käytetään luvansaajan harkinnan mukaan esimerkiksi havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoherkille alueille.

Metsästyksen laadullisena tavoitteena on hirvikannan korjaaminen luonnonmukaisemmalle tasolle. Tätä nykyä lehmiä on enemmän kuin sonneja, joten naaraspainotteisella pyynnillä pyritään siihen, että lehmiä olisi 1,5 yhtä sonnia kohti.

Laadullinen tavoite oli viime syksyn metsästyksessä sama. Etelä-Savon alueella ammuttiin 3 583 hirveä. Aikuisten naaraiden osuus oli 51 prosenttia. Metsiin jäi arviolta 4 500 eläimen talvikanta.

Hirvien aiheuttamat vahingot ovat pysyneet pyyntiluvat myöntävän Suomen Riistakeskuksen mukaan Etelä-Savossa kohtuullisella tasolla. Vuonna 2015 oli 152 hirvikolaria ja hirvivahinkoja korvattiin noin 21 000 euron edestä.

Lähes 4 000 hirvelle kaatolupa Pohjois-Savossa