Iisalmen Naisvoimistelijoiden talous on ollut huonolla hoidolla jo vuosia

Iisalmen Naisvoimistelijat on tehnyt viisi tappiollista vuotta peräjälkeen, ja tappioita on kertynyt yhteensä 95 000 euroa.

Tilinpäätökset ovat myöhästyneet toistuvasti, ja tilintarkastaja on huomauttanut siitä kolme kertaa aiemmin.

Myöhästymiset johtuvat siitä, että tilikauden aineisto on toimitettu tilintarkastukseen niin myöhään, ettei tilinpäätöstä ole voitu vahvistaa yhdistyksen säännöissä säädetyssä ajassa.

Seuran kirjanpito on hoidettu ainakin kahtena viime tilikautena niin, että koko tilikauden tositeaineisto ja muu materiaali on toimitettu tilitoimistoon vasta tilikauden päättymisen jälkeen. Ajantasaista kirjanpitoa ei siten ole ollut. Tilinpäätöksen laatimisesta yhdistyksissä vastaa johtokunta.

Tuorein tilinpäätös ajalta 1.8.2016–31.7.2017 osoittaa 56 000 euroa tappiota. Iinan tilivuosi ei mene kalenterivuosittain vaan se on elokuun alusta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun.

Etenkin palkkakulut ja toimitilakulut ovat nousseet edelliseen tilikauteen verrattuna.

Myös tuotot ovat nousseet edellisestä tilikaudesta mutta eivät riittävästi, jotta nousseet kulut olisi saatu katettua.

Seuran pitämätön syyskokous järjestettiin 8. huhtikuuta, jossa jäsenistö ei myöntänyt edelliselle johtokunnalle vastuuvapautta tilikaudesta.

Seura on tehnyt poliisille tutkintapyynnön talousepäselvyyksistä ja poliisi tutkii asiaa.

Iinalla on velkaa 34 800 euroa, josta vajaa 20 000 on eläkevakuutusmaksuja. Osa veloista on ollut erääntyneinä pitkään.

Seuran rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä 14 510 euroa.

– Positiivista nykytilanteessa on se, että seuran johtokunta on täysin vaihtunut ja sponsorit ovat halunneet tukea seuraa hankalassa taloustilanteessa, nykyinen rahastonhoitaja Heidi Paavilainen kertoo.

Kuluja on saatu roimasti vähennettyä, ja maksusuunnitelma veloista on olemassa. Maksuja on jo lyhennetty verottajalle, ja Voimisteluliitolle on sovittu pitkä maksuaika.

Palkattuja seuratyöntekijöitä ei enää ole, vaan johtokunta pyörittää toimintaa vapaaehtoistyönä.

– Iinassa suunnitellaan jo syksyä innolla, vaikka maksettavaa on paljon. Talkoohenki on kova.