Iisalmen jätevesivuodosta uutta tietoa – järvivettä saa taas käyttää

Iisalmessa alkuviikosta havaitun jätevesivuodon vaikutukset ovat jäämässä oletettua vähäisemmiksi. Asiasta tiedottaa kaupungin vesihuollosta vastaava Iisalmen Vesi.

Vesilaitoksen mukaan Koljonvirralta otetuissa tarkkailunäytteissä ei ollut havaittavissa kohonneita ravinne- tai bakteeripitoisuuksia. Voimakkaasti virtaavassa Porovedessä mahdollinen ympäristökuormitus on ehtinyt nopeasti laimentua. Lisäksi vuotopaikan rantakosteikko on pidättänyt suuren osan saasteista.

Järviveden käyttörajoitusta Porovedessä ei ole tarpeen jatkaa. Alustavien tietojen mukaan myöskään järven kalojen käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa.

Vuodon vaikutuksista kalakantaan tullaan pyytämään lausuntoa Ely-keskuksen kalatalousasiantuntijalta, kun lopulliset laboratorioanalyysitulokset ovat saatavilla.

Vesilaitos jatkaa näytteiden ottamista ensi viikolla.

Iisalmessa jätevesivuoto – järviveden käyttöä rajoitettava