Ilkivaltaa Kuopiossa: Aurauskeppejä on tuhottu ja hävitetty kaduilta

Kuopiossa on viime aikoina tehty ilkivaltaa katujen varsilla sijaitseville aurauskepeille. Keppejä on kaadettu, katkottu ja hävitetty erityisesti kouluille vievien katujen varsilta.

Kuopion liikelaitos Mestarin työnjohdon mukaan aurauskepit on laitettu autoilijoiden turvaksi ja selkeyttämään auramiehen työtä.

– Viittoja tarvitaan, kun aurataan lunta kadulta. Lumen auraaja näkee viitan avulla, missä katurakenteet ja vaaranpaikat sijaitsevat. Lumipenkat kasvavat nopeasti, jolloin viitat näyttävät auraajille liikenneväylien aurauslinjat. Jos aurauskepit tuhotaan, on kunnan pystytettävä ne uudestaan. Tästä aiheutuu lisätyötä ja lisämenoja.

Pahimmillaan viitan puuttuessa voi kadun reunakivi rikkoutua ja lumityökoneen kuljettajalle aiheutuu huonolla tuurilla työtapaturma. Myös autoilijoille voi koitua harmia, jos kadun reuna on aurattu ns. ”tyhjän päälle” viitan puuttuessa tielinjan reunasta.

– Onko lapsille kerrottu kotona, kuinka tärkeitä aurauskepit ovat? Nyt on hyvä aika ottaa tämä asia esille kotona ja miksei kouluissakin, työnjohto ihmettelee tiedotteessaan.