Irtisanomislapun sai joulun tienoilla 18 työntekijää

Pieksämäen kaupungin talouden tasapainotusohjelmaan kuuluva henkilöstön vähentäminen on pääosin tehty. Tavoitteena oli vähentää henkilöstöä noin 90 henkilötyövuoden verran. Irtisanominen on kohdannut 18:aa henkilöä.

Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa on käyty ja työntekijöitä on irtisanottu vähän ennen joulua sekä vuoden alkupäivinä.

– Tänä vuonna tavoitteesta toteutuu noin 80 henkilötyövuotta ja ensi vuonna lisää, jolloin vähennykseksi tulee yhteensä noin 95 henkilötyövuotta, kertoo Pieksämäen kaupungin hallintojohtaja Ulla Nykänen. Työpaikkoja vähenee vielä elokuussa lakkautettavista kahdesta päiväkodista ja yhdestä koulusta.

Eri yksiköiden esimiehet ovat käyneet keskusteluja vähennysten piirissä olleiden henkilöiden kanssa.

– On aidosti haettu ratkaisuksi muuta kuin irtisanomista. Keskusteluissa on löytynytkin muita ratkaisuja, joista keskeisin on luonnollinen poistuma, joka tarkoittaa eläkkeelle siirtymistä ja sitä, ettei tilalle todellakaan tule ketään, Nykänen painottaa.

Erikoissairaanhoito loppuu Pieksämäeltä huhtikuussa ja se vaikuttaa 40–50 henkilön työhön. Perusturvasta on irtisanottu reilu kymmenen työntekijää, joista kymmenen on sairaanhoitajia. Jatkossa erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pieksämäelle Etelä-Savon sairaanhoitopiiri.

– Olin muutaman henkilön mukana perusturvajohtaja Tuija Haataisen kanssa käytävässä keskustelussa ja mielestäni keskustelu vietiin läpi hyvin asiallisesti ja henkilön osaamista kartoitettiin hyvin, kertoo sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn pääluottamusmies Anna Uusi-Simola.

Hänen tuntumansa on, että ketään ei ole sanottu irti iän tai sairauksien vuoksi. Virkoja häviää organisaatiomuutoksen takia.

Tehy sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL edustavat suurta henkilöstöryhmää. JHL:n pääluottamusmies Timo Häkkänen arvioi, että hänen edustamastaan työntekijäryhmästä irtisanotut ovat enimmäkseen suoraan eläkkeelle tai eläkeputkeen siirtyviä.

– Jokuhan ne työt kuitenkin tekee oman työnsä ohessa. Voi olla, että aikaisemmin päätettyjä kahden viikon pakkolomia joudutaan perumaan, kun lähtijät alkavat pitää lomiaan, hän sanoo.