Isoja teräslohkojen kuljetukset Jännevirralle alkavat

Jännevirran uudelle sillalle aletaan maanantaista alkaen tuoda sillan teräslohkoja. Ne ovat jopa 22–28 metriä pitkiä ja 40–63 tonnia painavia teräskappaleita. Jokainen teräslohko on kolme metriä korkea.

Isot kuljetukset tulevat näkymään Siilinjärven ja Kuopion alueella. Kuljetuksista on kuitenkin haittaa muulle liikenteelle vain hetkellisesti.

Liikenneviraston mukaan teräslohkot hitsataan työmaalla toisiinsa niin, että yhteen liitetyistä lohkoista tulee 124 metriä pitkiä siltapalkkeja. Toukokuun lopulla ne työnnetään tunkeilla tukipilareiden päälle osaksi uutta Jännevirran siltaa.

Tukipilareista kaksi on jo rakennettu lopulliseen korkeuteensa.

Jännevirran uusi silta tulee Kuopion ja Siilinjärven rajalla sijaitsevan Jännevirran ylle valtatie 9:lle. Sillan lisäksi hankkeeseen kuuluu valtatien linjauksen muuttaminen ja tasaus noin kolmen kilometrin matkalle sillasta sekä Kuopioon että Joensuuhun päin.

Rakennustyöt alkoivat viime syksynä. Syksyn ja talven aikana paikalle on valmistettu sillan alusrakennetta, tehty paalutukset ja rakennettu sillan pilareita ja peruslaattoja. Maantiellä ovat käynnissä louhinta ja maanleikkaustyöt.

Kiertotieosuuksia lisää

Toukokuussa alueella alkaa myös kiertotien rakentaminen sillan Joensuun puoleiseen päähän. Tämänhetkisen tiedon mukaan kiertotie otetaan käyttöön toukokuun lopussa, ja se on käytössä ensi vuoden elokuuhun asti eli sillan valmistumiseen saakka.

Kiertotie otetaan käyttöön, jotta työmaalla päästää rakentamaan sillan idänpuoleista penkerettä. Liikenneviraston mukaan kiertotiestä ei aiheudu haittaa eli esimerkiksi uusia rajoituksia autoliikenteelle.

Vastaava kiertotie on ollut käytössä Kuopion puoleisessa päässä siltaa jo viime vuoden marraskuusta asti.

Myöhemmin keväällä myös kevyt liikenne joutuu kiertotielle sillan Joensuun puoleisella osuudella, mutta väliaikaiset järjestelyt ovat vasta valmistelussa ja ne tarkentuvat toukokuussa.

Silta valmistuu ensi vuonna

Loppukesästä uusi silta saa palkkien oheen muitakin rakenteita niin, että silta alkaa näyttää sillalta. Kannen raudoitustyöt alkavat elokuussa. Sillan kansi valetaan kuitenkin vasta ensi vuoden keväällä.

Nykyinen avattava Jännevirran silta on valmistunut vuonna 1951. Se on huonokuntoinen ja painorajoitettu.

Siltaa aletaan kuitenkin taas avata laivaliikenteelle huhtikuun lopulta alkaen, sillä kyse on tärkeästä Saimaan alueen syväväylästä Siilinjärvelle muun muassa Yaran tehtaille.

Uusi silta on niin korkea, että laivaliikenne mahtuu sen ali. Uuden kiinteän sillan alikulkukorkeus on 25 metriä.

Lisäksi uusi silta on ajoradaltaan leveämpi autoille ja sille valmistuu neljä metriä leveä kevyen liikenteen väylä.

Tämän kevään ja ensi kesän aikana hankkeessa työskentelee noin 65 henkilöä ja 10 urakoitsijaa.

Uusi silta otetaan käyttöön elokuun 2018 loppuun mennessä ja koko kokonaisuus valmistuu marraskuussa 2018.

Hankkeeseen on varattu noin 35 miljoonan euron rahoitus osana liikenneväylien korjausvelkaohjelmaa 2016–2018.