Isot kunnat rajaavat päivähoitoa Pohjois-Savossa

Suurin osa savolaisista kunnista ei ole vielä päättänyt, rajaavatko ne lasten päivähoito-oikeutta. Ne kunnat, joissa päätös on tehty, aikovat rajoittaa päivähoito-oikeutta.

Nämä kunnat ovat Kuopio, Iisalmi, Siilinjärvi, Pieksämäki ja Varkaus. Kuopioon vuoden päästä liittyvä Juankoski seuraa Kuopion mallia.

Lisäksi Kaavi ilmoittaa noudattavansa valtakunnallista linjausta päivähoidon järjestämisessä. Kaavin sivistyslautakunta käsittelee asiaa vielä kevään aikana. Suonenjoen varhaiskasvatusjohtaja arvelee kunnan etenevän lainsäädännön mukaisesti.

Elokuun alusta alkaen kunnat voivat halutessaan rajoittaa lapsen päivähoito-oikeuden 20 tuntiin viikossa, mikäli vanhemmat eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti. Jos perheessä kuitenkin todetaan erityistä tarvetta kokopäiväiseen päivähoitoon, täytyy sitä edelleen tarjota. Yleensä harkintavaltaa käyttää varhaiskasvatusjohtaja tai kyseisen päiväkodin johtaja.

Lisäksi yli 3-vuotiaiden lasten päivähoitoryhmissä saa jatkossa olla kahdeksan lasta yhtä aikuista kohti. Tähän saakka suhdeluku on ollut seitsemän lasta aikuista kohden.

Savon Sanomat kysyi asiaa kaikilta Pohjois-Savon kunnilta sekä Juvalta, Pieksämäeltä, Heinävedeltä, Rantasalmelta ja Joroisista.

Suonenjoen kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Jaakko Roitto toteaa, että hallituksen linjauksen mukaan kynnyksen kokopäiväisen päivähoidon järjestämiseen tulisi olla matala, kun lapsen tarvetta siihen arvioidaan. Asiantuntijalausuntoja tai muita vastaavia selvityksiä ei pitäisi vaatia.

Huoltajien työmarkkinatilanteen seuranta ja perheen velvollisuus ilmoittaa siinä tapahtuvista muutoksista on kuitenkin iso muutos.

– Seurattavaa, valvottavaa ja vahdittavaa tulee lisää haluttiin sitä tai ei, Roitto kirjoittaa vastauksessaan.

Suonenjoella on päivähoidossa 235 lasta. Mikäli Suonenjoella rajoitetaan päivähoito-oikeutta, koskee muutos 10–15 lasta. Heistä tosin valtaosalle perhe tulee ennakkoarvion mukaan hakemaan ja saamaan oikeuden laajennettuun varhaiskasvatukseen. Säästöjä arvioidaan syntyvän noin 10 000 euroa vuodessa.

Ryhmäkoot eivät Suonenjoella voi päiväkodeissa merkittävästi kasvaa, sillä tilat on suunniteltu aika niukoiksi jo nykyisillekin lapsiryhmille, Roitto kertoo.

Kuopiossa päivähoito-oikeutta on päätetty rajoittaa, mutta ryhmäkoot eivät kuitenkaan varhaiskasvatusjohtaja Pekka Lindellin mukaan kasva, koska palvelun järjestäjällä on aiempaa parempi mahdollisuus sovitella lasten hoitoaikoja.

Kuopiossa vuosittaisiksi säästöiksi 90 lapsen kokopäivähoidon muuttamisesta osapäivähoidoksi on laskettu runsaat 400 000 euroa.

Iisalmessa ei ole tehty säästöistä euromääräistä tavoitetta, mutta mikäli osapäiväryhmät toteutuvat, odotettavissa on henkilöstösäästöjä. Iisalmesta kerrotaan, että tälläkin hetkellä perheet, joissa toinen tai molemmat huoltajista on kotona, käyttävät pääsääntöisesti osaviikkohoitoa.

Varkaudessa päivähoidon ryhmäkokoja ei muuteta. Varhaiskasvatusjohtaja Anne Kumpulainen kertoo, että hoito-oikeuden rajoittaminen koskee 48 lasta. Heistä noin 18 jatkaa elokuun jälkeenkin kokopäivähoidossa erityisen tuen tarpeen vuoksi.

Säästöjen on arvioitu olevan Varkaudessa noin 30 000 euroa vuodessa.

Pienet kunnat eivät ole kiirehtineet päätöksentekoa, sillä muutos koskisi vain muutamia lapsia. Esimerkiksi Rautalammilla ei ole tälläkään hetkellä kokopäivähoidossa lapsia, joiden huoltaja olisi kotona.

Lapinlahdellakaan ei ole vielä päätöstä, mutta sivistysosaston osastopäällikkö Antti Jokikokko ei pidä todennäköisenä, että päivähoito-oikeutta rajattaisiin vielä elokuun alussa.