Itä-Suomen yliopisto kohdentaa rahaa Venäjä-osaamiseen

Itä-Suomen yliopisto kohdentaa Venäjä-osaamiseen ja opettajankoulutukseen strategiarahaa yhteensä viisi miljoonaa euroa. Rahoja kohdennetaan laaja-alaisen Venäjä-osaamisen kehittämiseen yhteensä 2,5 miljoonaa euroa ja opettajankoulutuksen kehittämiseen yhteensä 2,5 miljoonaa euroa vuosina 2011-2015.

Venäjä-tutkimuksen vahvistamiseen tulee filosofiseen, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan yhteensä kolme-neljä professuuria viideksi vuodeksi.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan perustetaan Venäjä-keskittymä, jonka tehtävänä on edistää, kehittää ja koordinoida Itä- Suomen yliopiston Venäjä-osaamista. Näiden lisäksi rahoitetaan Venäjä-osaamisen tutkimushankkeita.

Opettajankoulutuksen kehittämisen rahoitukseen tulevat filosofiseen tiedekuntaan luonnontieteiden aineenopettajien koulutus ja ohjaus. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta saa rahoitusta luonnontieteiden aineenopettajien koulutuksen kehittämiseen.