Yliopistossa merkittävä keksinkö: mahdollistaa kultaakin arvokkaamman metallin talteenoton

Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty uusi menetelmä kultaakin arvokkaamman metallin, skandiumin, talteenottoon. Pohjois-Savon liiton rahoittamassa EAKR-hankkeessa selvitetään nyt, voitaisiinko menetelmän avulla hyödyntää Rautalammin laajaa skandiumesiintymää kannattavasti ja ympäristöä mahdollisimman vähän rasittaen. Tavoitteena on erotella esiintymästä muutkin arvokkaat ainekset.

Rautalammin Kiviniemessä on Pohjois-Euroopan suurin skandiumesiintymä, jonka kaupallinen arvo nykyhinnoin on arviolta 34 miljardia euroa.

Skandiumin lisäksi esiintymässä on zirkoniumia ja yttriumia. Näille high tech -metalleille on monia teollisia käyttömahdollisuuksia. Esiintymä sisältää myös arvokkaita kiviaineksia, kuten apatiittia, ilmeniittiä ja hiomakiviteollisuudessa käytettävää granaattia.

Rautalammin skandiumesiintymän kaupallisesti kannattava hyödyntäminen perinteisillä rikastusmenetelmillä on todettu haasteelliseksi. Ratkaisua haetaan Itä-Suomen yliopistossa kehitetystä täysin uudenlaisesta, kiinteästä ioninvaihtomateriaalista, jota voidaan käyttää metallien talteenottoon liuoksista.

Muiden arvokkaiden jakeiden hyödyntäminen voi mahdollistaa uutta pienyritystoimintaa alueella jo lähitulevaisuudessa. Merkittävämpiä, skandiumin talteenottoon liittyviä hyötyjä hankkeesta arvioidaan mahdollisesti koituvan 5–30 vuoden päästä.

N10O-materiaalin kaupalliset oikeudet on ostanut kotimainen kemian alan yritys Chemec Oy. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös muiden yritysten ja Rautalammin kunnan kanssa. Geologian tutkimuskeskus on niin ikään keskeinen yhteistyökumppani.