Jäät vahvistuivat tammikuussa Pohjois-Savossa

Pakkaset vahvistivat järvien jäitä Pohjois-Savossa tammikuun alussa melko nopeasti. Myös vähäinen lumipeite nopeutti jään paksuuntumista. Monien järvien jäät ovat saavuttaneet ajankohdan keskiarvopaksuuden. Jäänpaksuus voi kuitenkin vaihdella järvillä muun muassa virtausten takia.

Pohjois-Savon vesistöjen vedenpinnat ovat laskeneet tammikuussa, mutta ovat edelleen selvästi keskimääräistä korkeammalla.

Kallaveden vedenpinta on 24 senttimetriä yli ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon. Pielavesi on noin 20 senttimetriä ajankohdan keskiarvoa korkeammalla ja Iisvesi noin 30 senttimetriä.

Haukivesi oli tammikuussa lähes 80 senttimetriä korkeammalla kuin tavallisesti. Syvärin pinta on 27 senttimetriä ja Vuotjärven 7 senttimetriä säännöstelyjakson keskiarvoa korkeammalla. Iisalmen reitin säännöstellyt järvet ovat talvikorkeuksissa.