Jännevirran sillalla käy kohta vilinä: "Pitää tehdä kaikkea sellaista, mikä ei ole mahdollista talvella"

Jännevirran uuden sillan rakentaminen ja siihen liittyvät tietyöt tulevat sekoittamaan liikennettä itärannalla ja purettavan kyläkoulun kohdalla. Itärannalle rakennettava uusi tielinja risteää vanhan linjan kanssa, kun taas koulun kohdalla penkka leviää osittain nykyisen tien päälle.

– Kovin monia liikennejärjestelyjä ei synny. Sinnehän tulee tietyömerkkejä ja nopeusrajoituksia, mutta nopeusrajoitukset ovat Jännevirralla jo valmiiksi kuusi- ja neljäkymmentä, Liikenneviraston projektipäällikkö Hannu Nurmi sanoo.

Rakennusprojektin esityöt ovat vielä kesken, mutta suurin osa hakkuista on jo tehty. Kaikkia pienempiä puita ei ole vielä poistettu ja sähkölinjojen ja telekaapeleiden siirtotyöt ovat vielä käynnissä.

Varsinaiset rakennustyöt alkavat arvion mukaan lokakuussa sen jälkeen, kun urakoitsija on valittu.

– Urakoitsija alkaa varmaan ensiksi tehdä pintamaaraivauksia. Kun työt alkavat lokakuussa, pitää aluksi tehdä kaikkea sellaista, mikä ei ole mahdollista talvella. Rakennukset on purettava aika pian sillan alta, Nurmi sanoo.

Muita kiireellisiä töitä on esimerkiksi työmaateiden ja sillan perustusten rakentaminen. Maatukien lisäksi siltaan rakennetaan yhteensä kuusi pilaria, joista kaksi tulee kuivalle maalle molemmin puolin siltaa.