Jännevirran sillan rakennustyöt etenevät hyvin - ruoppaukset valmistuivat

Kuopion ja Siilinjärven rajalla sijaitsevan Jännevirran laivaväylän ruoppaukset on saatu päätökseen.

Saimaan syväväylää ruopattiin syksyn aikana Jännevirran siltatyömaan vuoksi. Laivaväylä siirtyy uuden sillan keskiaukkoon uuden sillan valmistuttua, joten syväväylän paikkaa jouduttiin siirtämään ruoppaamalla järven pohjaa.

Siltatyömaalta on ajettu 25 000 kuutiota ruoppausmassoja. Niitä on käytetty muun muassa maanrakentamiseen. Lisäksi työmaalla on louhittukalliota noin 180 000 kuutiota sekä siirretty maata 80 000 kuutiota.

Siltatyömaa on edennyt suunnitellusti aikataulun mukaan. Uusi silta otetaan liikenteelle käyttöön ensi vuoden elokuun loppuun mennessä.

Uutta valmista valtatieosuutta on jo otettu käyttöön noin 1,5 kilometriä. Lisäksi siltatyömaan alueella on valmistunut Jänneniemen paikallistie.

Tänä vuonna Joensuuntielle on valmistunut jo neljä siltaa: Jänneniemen ylikulkusilta, risteyssilta, Suotaipaleen alikulkukäytävä ja Uuhilahdentien alikulkukäytävä.

Jännevirran siltaa on valettu jo kuusi sillan välitukea ja kaksi maatukea. Näihin valuihin on käytetty betonia arviolta noin 4 000 kuutiota.

Työmaalle oli kuljetettu myös sillan kansirakenteita varten 48 teräspalkkia Ylivieskasta Ruukin tehtaalta.

Tämän vuoden aikana siltatyömaalla nostetaan paikoilleen vielä kaksi Jännevirran pääsillan teräslohkoa, jotka ovat yhteensä 47 metriä pitkät.

Ensi vuoden alussa paikoilleen nostetaan Jännevirran sillan kannen viimeinen teräslohko, jonka jälkeen kansi muotitetaan ja raudoitetaan. Paikoilleen varustellaan myös sadevesikaivot ja sähköistysten putkitukset, jotta kannen valu voidaan tehdä huhtikuussa.

Keskitalveksi väylän rakentaminen keskeytetään ja sitä jatketaan maaliskuussa. Keväällä paikoilleen asennetaan muun muassa liikennemerkit ja tehdään melukaiteet.

Uudelle sillalle pääsee ajamaan elokuun loppuun mennessä ja koko työmaa valmistuu ensi vuoden marraskuun aikana eli vuoden päästä.