Jännevirran siltahanke etenee aikataulussa, kiertotie käyttöön vielä marraskuussa

Lokakuussa käynnistyneet Jännevirran sillan rakennustyöt etenevät suunnitelman mukaisesti. Rakennusten purkutyöt ja kiertotien käyttöönoton valmistelevat työt valmistuvat muutaman viikon kuluessa.

Kiertotie otetaan käyttöön Kuopion puoleisessa päässä viikon 47 loppupuolella eli 21. marraskuuta alkavalla viikolla. Kiertotie kulkee nykyisen valtatien viertä eikä siten pidennä maantieliikenteen ajoreittiä. Alueella on voimassa 50 km/h-nopeusrajoitus. Kevyelle liikenteelle kiertotie ei aiheuta muutoksia. Joensuun puoleinen kiertotie otetaan puolestaan käyttöön vuonna 2017.

Hankkeella aloitetaan louhintatyöt 15.11. Töitä tehdään kello 7–21, ruuhka-ajat pois lukien. Louhintatyöt sijoittuvat hankkeen Joensuun puoleiseen päähän, valtatien viereen Vanhatien kohdalla. Louhintatöiden aikana liikenne joudutaan pysäyttämään satunnaisesti räjäytysten ajaksi. Pysäytysten kesto on enimmillään kahdeksan minuuttia. Louhintatyöt kestävät ensi vuoden puolelle.

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Hankkeessa rakennetaan uusi kiinteä silta nykyisen sillan eteläpuolelle.

Uusi silta varmistaa turvallisen sillan ylityksen, kun ajorata ja kevyen liikenteen väylä rakennetaan nykyistä leveämmiksi. Lisäksi hankkeessa parannetaan valtatieosuutta, yksityisteiden liittymiä, kevyen liikenteen järjestelyitä ja uusitaan tie- ja katuvalaistusta.

Uusi silta valmistuu syksyllä 2018.