Järvien pinnat keskimääräistä korkeammalla

Kallaveden pinta on Itkonniemen asteikolla 11 senttiä ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi lukema, ilmenee tuoreesta ely-keskuksen Pohjois-Savon vesitilannekatsauksesta. Kallaveden pinta laski maaliskuussa 14 senttiä. Nyt havainnot ovat juuri kääntyneet nousuun.

Kallaveden ja Unnukan Saviveden välinen korkeusero on nyt noin 30 senttiä. Vedenpinta Leppävirran yläpuolella on ollut vain muutaman sentin ylempänä kuin Varkaudessa.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on laskenut maaliskuussa kahdeksan senttiä. Vedenkorkeus on edelleen 50 settiä yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden.

Iisalmen reitin juoksutukset ovat viime päivinä kääntyneet nousuun. Pinnankorkeudet ovat lähellä ylärajaa, eikä näköpiirissä ole tarvetta enemmälle pinnan alentamiselle. Jatkossa virtausta lisätään nykytason säilyttämiseksi, kunnes vedenpinta kääntyy vääjäämättä nousuun.

Nilsiän reitillä Syvärin vedenpinta on 30 senttiä ja Vuotjärven vedenpinta 20 senttiä ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Juoksutukset ovat olleet viimeisten viikkojen aikana ajankohdan keskimääräisiä pienempiä.

Rautalammin reitillä Pielavesi on 14 senttiä, Iisvesi 23 ja Konnevesi 13 senttiä yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden.