Jätekukon neuvontahanke paljasti: jätevesimääräysten täyttämisessä vielä paljon tekemistä

Jätekukon jätevesineuvonta paljasti, että jätevesijärjestelmien saattamisessa määräykset täyttävään kuntoon on vielä tekemistä.

Jätekukko Oy järjesti kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa toiminta-alueellaan kesän aikana yhteensä 245 kiinteistöllä. Hanke jatkuu myös vuonna 2018.

Jätevesijärjestelmät tulisi saattaa määräykset täyttävään kuntoon ranta- ja pohjavesialueilla määräaikaan 31.10.2019 mennessä. Neuvontahanke on osoittanut, että kunnostus on edessä vielä monella kiinteistöllä, sillä alle puolet kaikista neuvotuista kiinteistöistä täytti vaatimukset. Vakituisesti asutuista kiinteistöistä järjestelmä oli kunnossa 25 prosentilla. 

Huhtikuun alussa päivittynyt ympäristönsuojelulaki ja uusi jätevesiasetus lisäsivät selvästi ihmisten kiinnostusta hankkeeseen tänä vuonna. Tällä kertaa kiinteistökohtainen neuvonta kohdennettiin Tervon, Rautavaaran, Rautalammin ja Kuopiossa Juankosken alueille, missä neuvontaa tehtiin sekä vakituisille että vapaa-ajan kiinteistöille ranta- ja pohjavesialueilla. Hankkeen tarkoituksena on viedä puolueetonta ja ajantasaista tietoa jätevesien käsittelystä ja lainsäädännöstä haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille.

Vuodesta 2012 asti toteutettu hanke on nyt tavoittanut yhteensä jo yli 8000 ihmistä. Hanketta on toteutettu Pohjois-Savon ely-keskuksen myöntämällä rahoituksella.