Jättisiltahankkeen tieltä väistyvän lossarin talon kohtalo vielä auki

Maanantaina ely-keskuksen neuvotteluhuoneen pöytä Kuopiossa oli täynnä Jännevirran sillan sopimusasiakirjoja. Ensi viikolla Kreate Oy on jo täydessä vauhdissa Kuopion ja Siilinjärven rajalla.

– Liikennemerkkien pystyttelyä ja kiertoteiden valmistelua, Kreaten Sami Rantala kertoo ensimmäisestä vaiheesta.

Yksi pian alkavista työvaiheista on uuden tielinjauksen alle jäävien rakennusten purkaminen. Kahta vaille kaikista kohteista on tehty vapaaehtoiset kaupat. Kahden kiinteistön omistajat veivät asian lunastuslautakuntaan, koska eivät olleet tyytyväisiä pakkolunastushintaan.

Monet ohiajajat ovat ihastelleet itäpuolen hirsirakennuksia, joiden purku jää myös alihankkijalle.

Liikenneviraston projektipäällikkö Hannu Nurmi kertoo, että niin sanotut lossarin talot piharakennuksineen ovat säilyneet varsin hyvässä kunnossa ja talossa on pidetty peruslämpöä.

Sauna on jo myyty, mutta Kreaten Petri Uituksen mukaan myös muut hirsirakennukset löytänevät vielä uuden paikan.

 

Rakennusurakan alkuvaiheessa työt keskittyvät sillan perustusten tekemiseen ja siltapenkereiden rakentamiseen. Alkusyksyn aikana tehdään valmiiksi pengerrystöiden vaatimat kiertotiejärjestelyt ja työmaa-alueiden raivausta talven töitä varten.

Kiertotiejärjestelyjen ei arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa liikenteelle.

 

Liikenneviraston edustajat ovat tyytyväisiä kilpailutukseen, jonka voitti Tuusulassa pääkonttoriaan pitävä Kreate. Urakkasopimuksen arvo on 26,5 miljoonaa euroa.

– Kreaten tarjous oli paras laadultaan ja edullisin hinnaltaan, Nurmi sanoo siltaurakasta, johon tuli yhteensä kuusi tarjousta.

Kokonaisuutena kaikkine töineen siltahanke maksaa nykyisen arvion mukaan 35 miljoonaa euroa.

 

 

Tausta

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla.

Hankkeessa rakennetaan uusi kiinteä silta nykyisen sillan eteläpuolelle.

Uusi silta varmistaa turvallisen sillan ylityksen, kun ajorata ja kevyen liikenteen väylä rakennetaan nykyistä leveämmiksi.

Kiinteä silta puolestaan sujuvoittaa niin maantie- kuin vesiliikennettäkin. Sillan pituudeksi tulee 567 metriä, jolloin se on Suomen kuudenneksi pisin silta.

Urakkasopimuksen mukaan liikenteen pitää siirtyä uudelle sillalla elokuun lopussa vuonna 2018. Sen jälkeen alkavat vanhan sillan purkutyöt, jotka kestävät noin kaksi kuukautta.

 

Oikaisu 12.10.2016

Jännevirran alkavan siltatyömaan kaikkien asuinrakennusten kaupoista ei ole päästy vapaaehtoisiin sopimuksiin. Uuhilahdentien alkupään kaksi kiinteistön omistajaa ovat vieneet asian lunastuslautakuntaan, koska eivät ole tyytyväisiä pakkolunastushintaan. Ratkaisua ei ole vielä tehty.

 

 

 

Oikaisu juttuun Jännevirran sillan työmaan alkamisesta