Jalopuumetsä kehittyy uusien talojen viereen – Savisaari on Kuopion rehevin lehtokeskus

Taivasta kohti kurkottavia harvaoksaisia kuusia, helppokulkuista vehreää ketunleipien kansoittamaa maapohjaa sekä miltei koskematonta lehtoa, joiden kaikkien kasvilajien tunnistamiseen tarvitsee kokeneempikin luonnossa liikkuja kuvakirjan apua.

Kuopion Savisaaren lukuisat puulajit eivät ole lähteneet leviämään ihan itsestään, sillä paikalla on aiemmin sijainnut kaupungin puutarha ja taimisto.

– Täällä on muistaakseni noin neljäkymmentä erilaista lehtipuulajia ja kaksikymmentä havupuulajia. Sitäkin on väläytelty, että taimiston jäämistöille voisi tulla puulajipuisto, kaupungin kaavoitusarkkitehti ja kaupunkisuunnittelun projektipäällikkö Mari Piipponen sanoo.

Kuopion kaupungin suunnitelmat Savilahden muuttamisesta asuinalueeksi koskevat myös Savisaarta, jonka pinta-alasta noin neljännes aiotaan kaavoittaa asumiselle. Tällä hetkellä saaressa asuu alle kolmekymmentä ihmistä. Enimmillään Savisaareen mahtuisi asumaan 1 500 asukasta saaren länsipuolelle niin, että retkeilypaikat ja lehtometsä säilyisivät nykyisenlaisina.

Kaavoituksen tekemistä ei ole vielä aloitettu, vaikka ideoita onkin kasaantunut kosolti. Harkinnassa on muun muassa pelkästään kevyelle liikenteelle ja linja-autoille tarkoitettu silta.

Savisaari tulee muokkautumaan myös osittain omilla ehdoillaan, sillä ympäristönsuojelusuunnittelija Timo Perätien mukaan alueesta kehittyy sadan vuoden kuluessa jalopuusaari.

– Kuopio on kasvillisuudeltaan poikkeuksellisen rikasta ja rehevää aluetta. Savisaaressa ollaan Kuopion lehtokeskuksen ydinalueella, Perätie mainitsee.