Jokiravun tulevaisuus Pohjois-Savossa halutaan turvata uudella suunnitelmalla

Pohjois-Savon ely-keskus on julkaissut uuden maakunnallisen raputaloussuunnitelman. Itä-Suomen yliopistossa laaditun suunnitelman tehtävänä on vankistaa alueen jokiraputaloutta ja torjua täpläravun ja rapuruton aiheuttamia haittoja.

Suunnitelma perustuu kansalliseen rapustrategiaan ja EU:n vieraslajisäännöksiin, ja se on laadittu myös vesialueiden omistajia kuunnellen.

Vesialueen omistajat ovat esittäneet halukkuutensa lisätä jokiravun tuotantoa ja turvata olemassa olevien kantojen tulevaisuuden. Maakunnan alueella ei perinteisesti ole ollut erityistä intoa istuttaa täplärapua.

Kansallisen ja EU:n vieraslajilinjauksen mukaisesti Suomessa ei jatkossa istuteta täplärapua lainkaan. Maakunnan alueella pyritään toimimaan luvattomien ja epähuomiossa tehtyjen istutusten estämiseksi.

Pohjois-Savossa keskitytään ennen kaikkea olemassa olevien jokirapukantojen ravustamiseen, uusien jokirapukantojen luomiseen istutuksien avulla sekä raputalouden yleisten edellytysten edistämiseen.

Tärkein keino rapuruton tuhojen estämiseksi on valistustyö niistä keinoista, joilla kalastajat, ravustajat ja kaikki vesillä liikkujat voivat välttää rapuruton siirtymistä epähuomiossa pyydysten, veneiden tai muun materiaalin mukana.

Pohjois-Savossa on viime vuosina ollut yksittäisiä rapuruttoepidemioita, mutta joinakin vuosina rapuruttoa ei olla tavattu maakunnassa lainkaan.

Raputaloussuunnitelma julkaistaan ensivaiheessa nettiversiona kaikkien halukkaiden luettavaksi. Sen toivotaan helpottavan jokiravun osin uhanalaista asemaa ja turvaavan jatkossakin rapusaaliit pohjoissavolaisille ravustajille.