Juankosken sähköverkkourakka etenee - käyttöönottoja tehdään päivittäin

Juankosken taajaman sähköverkkoa on saneerattu täysin säävarmaksi viime vuodesta lähtien. Töiden on tarkoitus valmistua vielä tämän vuoden aikana.

Työt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että käyttöönottoja tehdään päivittäin. Saneerauksen vaikutusalueella on noin 1 500 asiakasta.

Hankkeen pääurakoitsijan Eltel Networks oy:n projekti-insinöörin Jermu Savolaisen mukaan urakka on edennyt pääsääntöisesti hyvin.

– Työmaan laajuudesta johtuen myös haasteita on ollut. Koska työtä on jouduttu tekemään ympäri vuoden, maaperän vaihtelut ovat ajoittain hidastaneet kaivun etenemistä. Myös suuren työmaan tavarantoimituksissa on ollut ajoittain haasteita, Savolainen kertoo Savon Voiman tiedotteessa.

Työn eteneminen on näkynyt Juankosken alueella laajasti. Savolaisen mukaan alueen asukkaita on huolestuttanut työstä aiheutuneet jäljet ja niiden korjaaminen.

– Kaikki jäljet tullaan korjaamaan sen jälkeen, kun työ on saatu kokonaisuudessaan valmiiksi. Vaikka maakaapeli olisi jo asennettu, ei viimeistelyä voida tehdä ennen kuin vanha ilmajohto on purettu.

– Ilmajohtojen purku alueella tapahtuu loppuvuodesta, jonka jälkeen siivous ja viimeistely hoidetaan, Savolainen lupaa.

Hanke on osa Savon Voima Verkko oy:n ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1 000 kilometriä. Juankoskella toteutettavan hankkeen kustannukset ovat noin 3,5 miljoonaa euroa.

– Maakaapelointi tarkoittaa käytännössä sitä, että vanha huonokuntoinen ilmaverkko puretaan ja vastaava verkosto maakaapeloidaan, jolloin keskeytysten määrä pienenee sähköverkossa.

Vanhaa ilmajohtoverkkoa puretaan 100 kilometriä ja maakaapelia vedetään 125 kilometriä.