Juankoski saa jatkaa päiväkotihankkeiden valmistelua, lopullinen päätös siirtyi seuraavaan kokoukseen

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus ei vielä maanantaina ottanut lopullista kantaa Juankosken päivähoidon tilaratkaisuihin. Asiaa valmistellaan seuraavaan kokoukseen, joka on kuuden viikon kuluttua.

– Meitä kaikkia yhdisti kaksi asiaa: huoli päiväkotilasten terveydestä sekä halu saada tilanteeseen nopea ratkaisu, yhdistymishallituksen ja Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen (kok.) kertoo.

Kantanen korostaa ettei kyse ole viivyttelystä. Nyt nimetty työryhmä valmistelee esityksen, jonka pohjalta tehdään lopullinen päätös.

– Työryhmä selvittää koko Juankosken päiväkotiverkoston samaan tapaan kuin Kuopiossa on tehty. Samalla päivitetään myös liikuntatilojen tarve.

Vuoden 2017 alussa Kuopioon liittyvä Juankoski on suunnitellut sisäilmaongelmista kärsivän entisen lukiorakennuksen peruskorjaamista päiväkodin käyttöön. Juankoski on halunnut, että hanke etenisi nopeasti.

Kuopion tilakeskuksen mielestä parempi vaihtoehto olisi purkaa vanha ja rakentaa uusi. Juankoskella on halua säilyttää koulun liikuntasali. Yhdessä koulun laajan peruskorjauksen hintalappu olisi tilakeskuksen mukaan 2,8 miljoonaa euroa. Koulun purku ja uusi päiväkoti ilman liikuntasalia maksaisivat puolestaan 2,6 miljoonaa euroa.

Juankoski haluaisi myös tehdä 614 000 euron arvoisen laajennuksen Muuruveden kouluun, jotta päiväkotiryhmille saataisiin tilat.

Yhdistymishallituksessa sovittiin, että Juankoski voi jatkaa peruskorjauksen ja laajennuksen valmistelua ja kilpailutusta.