Juoksutus ehkäisee kevättulvaa

Pohjois-Savon ely-keskus lisää Unnukka-järven juoksutusta, jotta Unnukkaan laskevan Kallavedenkin virtaus lisääntyisi. Ely-keskuksen arvion mukaan sulamis- ja sadevedet lisäävät järvien virtaamaa rutkasti arviolta noin viikon sisällä.

Järvien juoksutusta lisätään nyt ennakolta, jotta Pohjois-Savossa vältyttäisiin pahoilta kevättulvilta, kun sulaminen huhtikuun mittaan vain kiihtyy.

Järville on aivan viime päivinä kertynyt paljon sulamisvesiä jään päälle. Ne ovat tehneet isoja uveavantoja jäähän.