KYS on karsinut 150 vuodepaikkaa

Kuopion yliopistollisen sairaalan yli kaksi vuotta käynnissä olleella tuottavuusohjelmalla on karsittu Pohjois-Savon terveydenhuollon menoja.

KYSistä on vähennetty muun muassa 150 vuodeosastopaikkaa. Poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet viime vuoden tammi–elokuusta 5,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

– Kuntien kanssa on murrettu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-aitoja, oiottu hoitopolkujen mutkia sekä karsittu kuluja ja päällekkäistä tekemistä tutkimisessa ja hoidossa, hankejohtaja, johtajaylilääkäri Jorma Penttinen kertoo.

Esimerkiksi päivystyksen käyttö on vähentynyt noin 10 prosenttia.

KYSin päivystys keskittyy nyt kiireellisen hoidon tarpeessa oleviin potilaisiin. Kiireetöntä hoitoa tarvitsevat ohjataan terveyskeskuksien akuuttivastaanotoille.

Yöpäivystys keskitettiin KYSin lisäksi Iisalmen ja Varkauden sairaaloihin. Yöpäivystys loppui Pielaveden, Keiteleen, Lapinlahden, Juankosken ja Suonenjoen terveyskeskuksissa.

Lähetteiden määrä psykiatriseen erikoissairaanhoitoon on vähentynyt. Avohoidon käyntimäärät ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 13 prosenttia.

Siilinjärven Tarinan sairaalan kahden psykiatrisen osaston toiminta lakkasi marraskuussa 2013. Toiminta on entistä avohoitopainotteisempaa.

Kuopion psykiatrian keskukseen siirtyi psykiatrisia sairaanhoitajia.

Mielenterveyspalveluissa on otettu käyttöön sähköisiä palveluja kuten Mielenterveystalo ja nettiterapia.

Vakavia sydänsairauksia sairastavien määrä on kasvanut. Sepelvaltimotautipotilaille on laadittu alueellinen hoitopolku.

Alueen terveyskeskuksiin on lisätty muistihoitajia ja muistikoordinaattoreita muistisairaiden kotona asumisen tueksi.

Kun laitoshoitoon siirtymistä voidaan viivästyttää kotihoidossa muistikoordinaattorin tuella, kunnat voivat säästää hoidossa jopa 30 000 euroa vuodessa potilasta kohti.

Muistisairaudet ovat yleisin syy palvelukotiin hakeutumiseen.