KYSin teho-osastollakin on huoli hoitajien vähyydestä: "Ei tämä näin voi ikuisesti jatkua"

Sairaanhoitajien vähyyden puutetta oireillaan myös Kuopion yliopistollisen sairaalan teho-osastolla julkisuudessa esillä olleen päivystyksen lisäksi.

Kirjeessään KYSin johdolle ja medialle neljä teho-osaston sairaanhoitajaa toteavat, että osaston hoitohenkilökunta on saanut tarpeekseen joustamisesta ja suuresta työtaakasta.

He ovat huolissaan työturvallisuudesta sekä henkilöstön jaksamisesta.

Osaston hoitajamitoitus on alhaisempi kuin muissa yliopistosairaaloissa.

Sairauslomien sijaisuuksiin ei ole saatu apua sijaisjärjestelyistä eikä hoitotyönpalveluyksiköstä. Puutteellisia työvuoroja on korvattu ylitöillä ja vuoronvaihdoilla.

Hoitajat ovat tehneet huhtikuun alusta vain työvuorosuunnitelman mukaiset tunnit.

– Olemme väsyneet ainaiseen vuoronvaihtoon ja työnantajan painostukseen tehdä työtä vapaa-ajan ja perhe-elämän kustannuksella, hoitajat kirjoittavat.

Vajaamiehityksestä johtuvista ongelmatilanteista on tehty vaaratilanneilmoituksia sekä ilmoituksia myös työsuojeluvaltuutetulle. Aluehallintovirastoon ei ole kanneltu kuten päivystyksen hoitajat tekivät.

Välillä hoitohuoneita joudutaan sulkemaan ja suunniteltuja leikkauksia perumaan.

KYSin johto on selvityksissään päivystysalueella todennut, että vaaratilanteita ei ole syntynyt.

– Läheltä piti -tilanteissa muutoksia vielä ehtii tehdä, ennen kuin ongelmat kulminoituvat pahimmalla mahdollisella tavalla jonkun potilaan kohdalla, kirjeessä todetaan.

Teho-osaston hoitajilta vaaditaan erityisosaamista. Perehdytysajaksi on määritelty muutama viikko, mutta perusasioiden oppiminen vie yli vuoden.

Stressi ja uupumus eivät koske vain hoitajia. He muistuttavat, että teho-osaston erikoislääkäreille voi kertyä vuoden aikana satoja ylityötunteja.

– Miten työnantaja aikoo pitää huippuosaajat talossa ajamalla heidät piippuun valtavalla työmäärällä? hoitajat kysyvät.

Teho-osaston ylilääkäri Stepani Bendel kertoo, että tilanteesta neuvotellaan.

– Ylempi johto on tullut tässä hyvin vastaan. Tavoite on lisätä hoitajia erilaisin järjestelyin, mutta toisaalta osaavien tehohoitosairaanhoitajien saatavuus ei ole mahdollisimman hyvä.

Bendel korostaa, että kaikki tehohoitoa tarvinneet potilaat ovat päässeet hoitoon.

– Potilasturvallisuus ei ole selkeästi vaarantunut.

Hän odottaa korjausta tilanteeseen.

– Ei tämä näin voi ikuisesti jatkua.