Kalahallin valitukset käsiteltävä uudelleen

Kalahallin purkamista vastustavat valitukset palaavat rakennustarkastajan ja tilahallinnon johtokunnan käsiteltäviksi Kuopiossa.

Kuopion hallinto-oikeus kumosi sekä kaupungin rakennuslautakunnan että tilahallinnon johtokunnan elokuiset päätökset oikaisuvaatimusten tutkimatta jättämisestä.

Hallinto-oikeus palautti asian rakennustarkastajalle ja tilahallinnon johtokunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden mukaan oikaisujen vaatijoilla oli oikeus valittaa rakennustarkastajan myöntämästä uuden paviljongin rakennusluvasta, jolla tosiasiallisesti mahdollistetaan kalahallin purkaminen.

Samoin hallinto-oikeus totesi, että tilahallinnon johtokunnan olisi pitänyt tutkia kolmen henkilön oikaisuvaatimus kauppahallin paviljongin suunnitelmista.

Vääntö kalahallista paisuttaa laskua 2,7 miljoonalla eurolla

Kalahallikiista etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kuhaa vai muikkua?

Paronen: Kalahallivalitus on hylättävä

Paviljongista päättäminen takkuilee