Katupöly nosti raja-arvot korkeiksi Kuopiossa ja lähiseuduilla

Hengitettävien hiukkasten vuorokausikeskiarvoa koskeva raja-arvotaso ylittyi katupölyn takia ensimmäisen kerran tiistaina Kuopion keskustassa Maaherrankadun mittausasemalla. Keskiviikkona raja-arvotaso ylittyi laajemmin, ja ylityksiä mitattiin Maaherrankadun mittausaseman lisäksi Tasavallankadulla, Siilinjärven keskustassa Sorakujalla ja Kuuslahdessa sekä Varkauden Päiviönsaaren mittausasemalla.

Hiukkaspitoisuudet ovat olleet nyt korkeimmillaan aamuliikenteen aikaan. Tällöin tyynien pakkasöiden jälkeen pitoisuudet ovat voimakkaasti kohonneet, kunnes päivän aikaan virinnyt tuuli on laimentanut pitoisuuksia.

Toisaalta myös myöhään illalla ja yöllä on paikoin mitattu korkeita pitoisuuksia, kun tuuli on päivän jälkeen taas tyyntynyt ja lämpötila laskenut pakkasen puolelle.

Yöaikaan on voinut syntyä inversiotilanteita, jolloin katupöly ja pakokaasut jäävät leijailemaan katutasolle alaviin pakkoihin.

Vallitsevat hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat tällä hetkellä aiheuttaa terveyshaittaa etenkin henkilöille, joilla on hengityselin-, sydän- tai verenkiertoelinsairauksia. Ilmassa samaan aikaan olevat muut ilman epäpuhtaudet voivat jossain määrin lisätä oireita herkillä henkilöillä.

Tilanteen odotetaan pysyvän samanlaisena koko loppuviikon, koska liikenne nostaa kaduilta ja pihoilta ilmaan yhä enenevässä määrin pölyä ilmaan lumen ja jään sulaessa. Viikonloppuna tilanne voi jonkin verran helpottua, kun liikenne on vähäisempää. Kuopiossa pääkatujen suolausta on aloitettu, mikä osaltaan vähentää katujen pölyämistä.

Taas alkoi kiusallinen pölinä kaduilla: tulossa myös tukala siitepölykevät

Siitepöly ja katupöly huono yhdistelmä