Kaupunginjohtaja esittää turvapaikanhakijoille 50 kuntapaikkaa Kuopiossa

Kuopio on myöntämässä turvapaikanhakijoille tänä vuonna 50 kuntapaikkaa.

Kuopion kaupunginjohtajan Petteri Parosen päätösehdotuksessa kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle, että oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille myönnettäisiin Kuopiossa Pohjois-Savon ely-keskuksen esittämät 50 kuntapaikkaa vuonna 2016. Kuntapaikkoja tarjottaisiin sitä mukaa, kun asuntoja vapautuu.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 11.4., jonka jälkeen asia etenee vielä kaupunginvaltuustolle.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille pitäisi Pohjois-Savossa saada yhteensä 285 kuntapaikkaa. Pohjois-Savon ely-keskus lähetti maaliskuussa Kuopion kaupungille esityksen myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntapaikoista.

Kuopio on ely-keskuksen ja kaupungin välisissä neuvotteluissa pitänyt hyvänä lähtökohtaa, että oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita sijoittuisi koko Pohjois-Savon alueelle. Neuvotteluiden pohjalta ely-keskus esittää, että Kuopion kaupunki vastaanottaa vähintään 60 myönteisen oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa vuoden 2016 aikana. Luku sisältää Kuopion kaupungille esitettävät vähintään 50 ja Juankosken kaupungille esitettävät 10 kuntapaikkaa turvapaikanhakijoille.

Turvapaikanhakijat ohjattaisiin Kuopioon Pohjois-Savon alueella sijaitsevista vastaanottokeskuksista. Myönteisen oleskeluluvan saaneilla turvapaikanhakijoilla on myös vapaus muuttaa haluamaansa kuntaan omatoimisesti. Kuntapaikkoja tarjoamalla kunnalla on mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan omalle alueelleen muuttaviin. Kuntaan muuttamisen jälkeen turvapaikanhakija kuuluu normaalien kunnan peruspalveluiden piiriin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä voimassa olevassa kotoutumisohjelmassa Kuopio on linjannut vastaanotettavien kiintiöpakolaisten vuosittaiseksi enimmäismääräksi 65 henkilöä.

Turvapaikanhakijoiden lisäksi Pohjois-Savon ely-keskus on esittänyt, että Kuopion kaupunki jatkaisi kiintiöpakolaisten vastaanottamista 65 kuntapaikan vuosikiintiöllä. Kuopion kaupungin kotoutumisohjelmaa ollaan parhaillaan päivittämässä ja tässä yhteydessä linjataan osaltaan myös vuosittain otettavien kiintiöpakolaisten enimmäismäärä tulevaisuudessa.