Kaupunki purkaa Kuopio Innovation Oy:n

Kuopio hakee lisää tehoja elinkeino- ja yrityspalveluihin ajamalla alas Kuopio Innovation Oy:n, jossa kaupunki on pääosakas. Osa Innovationin toiminnasta ja henkilöstöstä on tarkoitus siirtää kaupungin uuteen "yritysnyrkkiin", josta on käytetty työnimeä Yritys Kuopio.

Kuopion kaupungin yrityspalvelujen vs. elinkeinojohtaja Unto Juutinen ei halua sanoa, että muutoksen taustalla on tyytymättömyys Innovationin tuloksiin. Yhtiön 16 ihmisen resurssi on kuitenkin kaksinkertainen verrattuna yrityspalvelujen ja uusyrityskeskuksen yhteenlaskettuun henkilöstömäärään.

– Sanotaan mieluummin, että saamme parempaa jälkeä, kun integroidumme. Kun on erillinen yhtiö, niin joku raja siinä välissä on hidastamassa yhteistyötä.

Yrityspalveluja tarjoaa Kuopiossa nyt kolme eri tahoa. Kaupungin yrityspalvelujen ja Innovationin lisäksi palettiin kuuluu Kuopion seudun Uusyrityskeskus. Kuopio on kaikkien päärahoittaja. Uudistuksessa on tarkoitus poistaa näiden päällekkäisyyksiä.

Uusyrityskeskus kuitenkin jatkaa toimintaansa nykyformaatilla.

– Heidän kauttaan kulkee 600 asiakasta vuodessa, joista noin 200 perustaa yrityksen. Kaupungin satsaukselle on hyvä hyötysuhde. He tekevät tosi hyvää työtä muutaman hengen voimin, kehuu Juutinen.

Innovation Oy:n start up- ja grow up-palvelut on tarkoitus siirtää kaupungin yritystoimeen ja osa oppilaitoksille. Tästä on neuvoteltu Itä-Suomen yliopiston ja Savonian kanssa.

– Alustavia neuvotteluja on käyty siitä, onko hankkeita, jotka olisi järkevämpää hoitaa meidän kautta, kertoo Savonia-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja, rehtori Mervi Vidgrén.

Kaupunki ei aio perustaa elinkeinoyhtiötä, vaan yrityspalvelut sijoittuvat kaupungin organisaatioon perustettavaan uuteen palveluyksikköön, jonka nimeksi tulee elinkeino- ja konsernipalvelut. Tämä yksikkö tulee suoraan kaupunginjohtaja Petteri Parosen johtoon ja kaupunginhallituksen ohjaukseen.

– Suuntaus näyttää olevan kaupungeissa elinkeinoyhtiöistä pois, tietää Juutinen.

Yrityspalvelujen uudistamista on valmisteltu viime kevään ajan. Kuopion kaupunginhallitus tekee asiasta päätöksiä elokuussa ja kaupunginvaltuusto syyskuussa. Tavoitteena on, että uusi kokoonpano aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Suomen Yrittäjien hiljattain julkistaman kyselyn mukaan suurista kaupungeista Kuopiossa harjoitetaan maan parasta elinkeinopolitiikkaa heti Seinäjoen jälkeen.

– Kuopio on tehnyt hyvää jälkeä, mutta haluamme olla entistäkin parempia eli ykkösiä, sanoo Juutinen.

Uusien yrityspalvelujen kylkeen tulevat tiiviisti työllisyyspalvelut sekä markkinointi ja viestintä.

– Haluamme brändätä uuden toimijan niin, että siitä tulee mahdollisimman tunnettu. Tämä onnistuu, kun kaikki elinkeinopalvelut ovat yhdessä osoitteessa.

Kaupunki hakee uusia välineitä elinkeinopolitiikkaan myös sote- ja maakuntauudistusten takia, sillä niiden myötä kuntien rooli elinvoimapalvelujen järjestäjänä korostuu.

Kuopio Innovation Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pitkäsen mukaan uudeksi toimintamalliksi on ollut kolme eri vaihtoehtoa. Taustaksi on vertailtu muiden isojen kaupunkien yrityspalveluja. Kuopio aikoo ottaa mallia soveltuvin osin BusinessOulusta.

– Hyvässä hengessä tätä viedään eteenpäin. Haluamme purkaa päällekkäisyyksiä, jotta Kuopion on entistä paremmassa iskussa. On tärkeää, että resurssit saadaan paremmin johdettua ja hyödynnettyä, sanoo Pitkänen.

Suunnitteilla on myös uudenlaista oppilaitosyhteistyötä Savilahden tiedelaaksoon tulevalle yhteiskampukselle.

– Alkavien ja kasvuhakuisten yritysten tuki, siihen liittyvät yhteistyökuviot keskeisten toimijoiden kanssa ja kokonaisuuden kehittäminen uudelle kampukselle on äärimmäisen tärkeää. Siinä haluamme olla mukana, toteaa Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky) toimitusjohtaja Heikki Helve.

Syksyn myötä selviää myös, kenestä tulee Kuopion elinvoimapalvelujen johtaja ja kuka on uusi elinkeinojohtaja. Yritys Kuopion "rakennustyömaalla" on jo tehty johtajasiirtoja. Entinen Innovationin toimitusjohtaja Helve siirtyi Sakkyn johtoon. Innovationin toimitusjohtajaksi taas siirtyi Pitkänen, joka on edelleen myös kaupungin yritysasiamies. Viime keväänä eläköityneen elinkeinojohtajan Heikki Ryynäsen kengissä on toistaiseksi Juutinen.