Keitele luopumassa ulkoilualueesta - vetovastuu metsästysseuralle

Keiteleen pohjoisosassa sijaitseva Lahnasjärvien ulkoilualue on siirtymässä paikallisen metsästysseuran ylläpidettäväksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myisi alueella sijaitsevan Ristola-tilan Kumpuselän Haukku ry:lle alueen ylläpitoa ja yhden euron kauppahintaa vastaan.

Kolmen järven ympärille muodostuvan alueen hoito on ollut viime vuosina vähäistä. Kunta on luopunut alueen ylläpidosta ja Lahnasjärvet on poistettu myös seudun retkeilyreitistöstä.

Kymmenien hehtaarien laajuisella alueella on lintutorneja, laavuja, majoitusmökkejä ja muita rakennuksia, polkuja sekä pitkospuita. Niiden kunnossapito siirtyy Kumpuselän Haukku ry:n vastuulle, mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy kaupan.