Kevättömän Pirttilahti uintikunnossa

Kevättömän Pirttilahti on uintikunnossa Siilinjärven Pöljällä. Tutkimustulosten mukaan rantavesien bakteeripitoisuudet ovat alhaisia ja vesi on mikrobiologisesti uimavedeksi hyvin kelpaavaa. Vesi soveltuu hyvin myös sauna- ja pesuvedeksi.

Pirttilahtea on seurattu, koska Pöljän vesiosuuskunnan Ruuskalantien jätevesipumppaamolla tapahtui maaliskuun lopulla jätevesien ylivuoto. Jätevettä arvioitiin vuotaneen Ruuskalantien tienvarsiojaan noin 35 kuutiota. Vuoto aiheutti jätevesivalumaa Kevättömän Pirttilahteen.