Kiuruveden kyläkouluissa puolen miljoonan euron korjaustarve

Kyläkoulujen kuntoselvityksessä kävi ilmi, että Rytkyn, Kalliokylän, Lahnajoen ja Luupuveden koulujen korjauksiin tarvitaan noin puoli miljoonaa euroa neljänä seuraavana vuonna.

Rakennuksissa on korjaus- ja kunnostustarpeita, jotka johtuvat rakennusten vanhenemisesta ja kunnossapitomäärärahojen niukkuudesta.

Esimerkiksi Rytkyllä on edessä vesikaton remontointi sekä vesijohtoverkoston saneeraus ja Kalliokylässä muun muassa yläpohjan ja vesikaton korjaukset sekä salaojituksen rakentaminen. Lahnajoella täytyy korjata liikuntasalin lattia ja uusia vesikatto.

Luupuvedellä menee rahaa vanhimman koulurakennuksen yläpohjan korjaukseen. Lisäksi siellä on edessä uuden koulurakennuksen hankkiminen, mikä on jo päätetty kaupunginhallituksessa.