Kiviniemi: Lapinlahden ja Varpaisjärven taivuttava yhteistyöhön

Kuntaministeri Mari Kiviniemen (kesk.) mukaan kunnat on saatava noudattamaan Paras-lakia. Yksi vaihtoehto on sisällyttää asia uuteen terveydenhuoltolakiin, josta tehdään päätökset keväällä 2010.

- Siinä voidaan määrätä kunnat mukaan yhteistoiminta-alueeseen.

Kiviniemen on vaikea sulattaa, että osa kunnista ei pyri täyttämään lain vaatimuksia. Vaikka Paras-laissa ei ole sanktioita niskuroijille, niin lähtökohta pitäisi olla, että lakia noudatetaan.

Valtiovarainministeriön kuntaosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala ei osaa arvioida, miten Paras-yhteistyöstä kieltäytyvät Lapinlahti ja Varpaisjärvi saadaan ruotuun.

- Viime kädessä eduskunta ottaa kantaa jatkotoimenpiteisiin. Tässä vaiheessa en pysty sanomaan, mitä ne olisivat. "

Kuntajohto vetoaa kuntien määräämisoikeuteen

Lapinlahden ja Varpaisjärven kuntaparin asukasmäärä on hieman yli 10 000. Lain mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvästä sosiaalitoimesta, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta.

- Työryhmää sitoo puitelain säädökset. Meillä ei ole valtuuksia luvata mitään laista poikkeavaa, Laajala kuvaa pattitilannetta.

Lapinlahden ja Varpaisjärven kunnanjohtaja Heikki Airaksisen mielestä kunnilla on vahva oikeus päättää palveluidensa järjestämisestä.

- Mutta jos naulaavat seinälle niin naulaavat. Kyllä täällä on terve käsitys, että ei kaikki viisaus asu Helsingin päässä.