Kuntalaisaloite kunnanjohtajan erottamisesta merkittiin vain tiedoksi

Rautavaaran kunnanhallitus merkitsi maanantaina tiedoksi yksityisen kuntalaisen kuntalaisaloitteen, jossa vaadittiin kunnanjohtaja Unto Murron irtisanomista.

Hallitus totesi, että kuntalain 43 pykälän mukaan aloitteen kunnanjohtajan irtisanomisesta voivat tehdä kunnanhallitus tai yksi neljäsosa valtuutetuista. Hallitus oli yksimielisesti sitä mieltä, että asia on nyt loppuun käsitelty.

Aloitteen perusteluina olivat muun muassa erimielisyys yhdestä tontinluovutuksesta ja Murron esiintyminen ulospäin.

Murto korosti vastineessaan, että hänen kirjoituksensa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa perustuvat faktatietoihin kunnan asioista.

– Kaikki kirjoitukseni perustuvat virallisiin ja julkisiin asiakirjoihin, kunnanhallituksen ja -valtuuston sekä eri lautakuntien päätöksiin, eri tahojen kunnallishallinnosta tehtyihin selvityksiin ja tutkimuksiin. Nämä julkiset asiakirjat löytyvät kaikille kunnan kotisivuilta ja kunnanjohtajan blogista. Asioita ei vääristellä. Kuntalaisia ei johdeta harhaan.

Murto esitti aiemmin, että Rautavaaran kunta pyytää kuntalaisaloitteesta ja siinä esitetyistä väitteistä poliisitutkintaa.

Hallitus päätti yksimielisesti, että kunta ei tee aloitteesta tutkintapyyntöä.