Kuntaliitos vaikuttaa kadunnimiin Kuopiossa ja Juankoskella - 116 nimeä muuttuu

Kuopion ja Juankosken kuntien alueilla vaihdetaan vuoden loppuun mennessä yhteensä 116 tiennimeä, jotta samannimisistä tai toisiaan lähellä olevista kadunnimistä ei synny turhia väärinkäsityksiä esimerkiksi hälytysajoneuvojen tilauksessa. Nimien muuttaminen helpottaa myös taksien ja postin löytämistä oikeaan osoitteeseen.

Muutettavista tiennimistä 59 on Kuopiossa, 57 Juankoskella. Kaava-alueella kadunnimiä vaihdetaan 18 ja haja-asutusalueella 41 tiennimeä muuttuu.

Asukkaat voivat vaikuttaa muutoksiin

Nimimuutokset pyritään tekemään yhteistyössä kuntien asukkaiden kanssa.

– Kadun ja tien varrelle annettujen osoitteiden ja ympärivuotisten asuntojen ja yritysten lukumäärä vaikuttavat siihen, kumman kunnan puolella nimi muutetaan, kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy kertoo.

Nimimuutosasiasta lähetetään tai on jo lähetetty kirje teiden kiinteistöjen omistajille. Kirjeessä kadun ja tien varren asukkaita pyydetään yhdessä miettimään ja kommentoimaan uutta nimiehdotusta. Mikäli esitetylle vaihtoehdolle ei tule muita ehdotuksia, kunta nimeää kadun tai tien esityksen mukaisesti. Päätökset uusista nimistä pyritään tekemään tämän vuoden aikana, ja niistä tiedotetaan asukkaille postitse.

Osoitteessa kadun tai tien nimi vaihtuu, mutta numero pysyy pääsääntöisesti ennallaan. Kunta ilmoittaa nimimuutoksista muun muassa pelastustoimelle, maistraattiin ja postiin ja ohjeistaa asukkaita ja yrityksiä osoitteen käyttöönotosta. Myös vaihtaa katujen ja teiden nimikilvet vaihdetaan.

Muutoksen jälkeen uudet nimet päivitetään mahdollisimman nopeasti opaskarttoihin. Siirtymävaiheessa saattaa kuitenkin syntyä sekaannuksia ennen kuin uudet nimet vakiintuvat käytössä. Esimerkiksi navigaattorien osoitetiedot, joihin kunta ei voi vaikuttaa, eivät välttämättä ole ajan tasalla muutosten tullessa voimaan.