Kuopio hyväksyttiin kahdeksan edelläkävijäkunnan joukkoon

Kestävien edelläkävijäkuntien (FISU, Finnish Sustainable Communities) verkosto täydentyy neljällä uudella kunnalla: Ii, Kuopio, Lahti ja Vaasa. Verkoston jäsenet tavoittelevat hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

Verkostossa on ollut aiemmin mukana neljä kaupunkia: Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku. FISU-jäsenyyttä haki kymmenen kuntaa. Uudet jäsenet hyväksyi torstaina FISU-neuvottelukunta.

FISU-verkoston muodostavat mukana olevat kunnat ja palvelukeskus, jonka toiminnasta vastaavat Motiva ja Suomen ympäristökeskus, SYKE. Palvelukeskus tarjoaa kunnille laaja-alaista asiantuntemusta ja tukea tavoitteisiin pääsemiseen, yhteisten kehityshankkeiden käynnistämiseen ja hyvistä ratkaisuista viestimiseen. Lisäksi palvelukeskus tuottaa indikaattorilaskelmia kehityksen seuraamiseksi.

Resurssiviisaat kunnat pyrkivät vahvistamaan aluetaloutta ja työllisyyttä, luomaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantamaan asukkaiden hyvinvointia samalla kun ympäristön tila kohenee.