Kuopio on onnistunut vähentämään päästöjä ja parantamaan energiatehokkuutta - säästö yli 1,5 miljoonaa euroa

Päivitettyjen tietojen mukaan Kuopion kasvihuonekaasupäästöt ovat vuoden loppuun mennessä vähentyneet noin 35 prosenttia vuoden 1990 tasosta.  Muutoksen taustalla on ennen kaikkea fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen ja puuperäisten polttoaineiden käytön kasvu Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksella sekä Savon Sellulla. Päästöjen laskuun on vaikuttanut merkittävästi myös raskaan teollisuuden väheneminen.

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosia 2009 – 2020 koskevan ilmastopoliittisen ohjelman vuonna 2008. Ohjelman päätavoite on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Myös Kuopion energiatehokkuussopimuksen tavoitteet ovat lähellä täyttymistä. Vuonna 2007 työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitussa sopimuksessa kaupunki sitoutui vähentämään oman toimintansa energiankulutusta 9 prosenttia vuoden 2005 energiankulutukseen verrattuna, eli 18,91 GWh vuoden 2016 loppuun mennessä. Vuoden 2015 loppuun mennessä sopimusjärjestelmän kautta raportoitujen toimenpiteiden laskennallinen säästö on yli 20 GWh.

Toteutetuilla ja laskettavissa olevilla toimenpiteillä on saavutettu yli 1 500 000 euron säästöt vuosien 2008 - 2015 aikana.