Kuopion Vesi: Finnpulpille tiukat ehdot

Kuopion Vesi pitää kiinni siitä, että Sorsasaloon suunnitellun Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan jätevesien purkuputken siirtäminen Hietasalon eteläpuolelle pitää selvittää ympäristövaikutusten arviointivaiheessa. Tehtaan puhdistamolla käsiteltävien jätevesien käsittelyltä tulisi edellyttää tertiäärikäsittelyä kaikissa tapauksissa ja päästörajat olisi asetettava tiukemmaksi kuin lupahakemuksessa.

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta antoi keskiviikkona muistutuksensa Finnpulp Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen. Se korostaa, että on erittäin tärkeää, että Kallaveden laatu ja hyvä tila säilyy niin, että Kuopion kaupungin vedenhankinta on turvattu.

Kaupungin toinen päävedenottamo Hietasalossa ja päävesilaitos Itkonniemellä sijoittuvat biotuotetehtaan jätevesien purkualueen alapuolelle.

Kuopion Veden mielestä tehtaan toiminnan käynnistämiseen ei tule myöntää lupaa ennen kuin ympäristölupa on saanut lainvoiman.