Kuopion Vesi rakentaa siirtolinjoja, saattaa vaikuttaa liikenteeseen

Kuopion Veden rakentamien siirtolinjojen teko on alkanut Hiltulanlahden suunnasta syyskuussa, ja talven 2018 aikana rakentaminen etenee Viitostien varresta kohti Kurkimäkeä. Hankkeen rakentaminen jatkuu

vuoden 2019 loppuun saakka. Siirtolinjojen rakentamisen yhteydessä Kurkimäen jätevedenpumppaamo muutetaan välipumppaamoksi.

Rakentaminen voi vaikuttaa liikennöintiin rakentamisalueella. Mahdollisista liikenteen tilapäisjärjestelyistä tiedotetaan rakentamisen vaikutuspiirissä olevia kiinteistöjä kohdennetusti rakentamisen edetessä.

Kuopion Veden Kurkimäen taajaman jätevedenpuhdistamon toiminta lakkaa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Näin ollen Kurkimäen ja sen ympäristön alueen jätevedet johdetaan tulevaisuudessa uutta rakennettavaa siirtoviemäriä pitkin Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Samassa yhteydessä rakennetaan myös syöttövesijohto, jolla turvataan Kurkimäen ja sen ympäristön alueen veden saantia.