Kuopion haja-asutusalueella 5000 kiinteistöä, jotka eivät ole liittyneet vesijohtoverkostoon

Kuopion haja-asutusalueilla on noin 5000 kiinteistöä, jotka sijaitsevat jonkin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, mutta eivät ole liittyneet vesijohtoverkostoon, tiedottaa Kuopion kaupunki.

Jätevesiviemäriin liittymättömiä kiinteistöjä on kaupungin mukaan noin 900. Niissä asuu noin kolmasosa jätevesiverkostojen toiminta-alueiden asukkaista.

Kuopion kaupunki muistuttaa tiedotteessaan, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on vesihuoltolain mukaan liitettävä vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Jätevesiviemäriin ei tarvitse liittyä, jos kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja jos jätevedet käsitellään muuten lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Kuopion kaupunki muistuttaa liittymättömiä kiinteistöjä kirjeellä vuoden 2018 aikana ja pyytää selvityksen vesihuollon tarpeesta. Tarvittaessa ympäristö- ja rakennuslautakunta velvoittaa liittymiseen. Liittymättömien velvoittaminen on tullut ajankohtaiseksi, kun sähköinen liittyjärekisteri on vuoden 2017 aikana valmistunut.