Kuopion ilmastotavoitteet karkaamassa

Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marja-Leena Puputti (kesk.) vaatii valtuustolta kannanottoa Kuopion Energia Oy:n käyttämistä energianlähteistä.

Kuopion ilmastostrategiassa linjatut tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi ovat osoittautumassa ylioptimistisiksi. Tavoitteen mukaan kaupungin päästöjä leikattaisiin vähintään viidenneksellä vuoteen 2020.

Päästöt voivat kuitenkin nousta, ellei Kuopion Energia Oy kykene korvaamaan turvetta uusiutuvilla energianlähteillä, arvioi Kuopion ympäristökeskuksen ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä. Energiayhtiö tuottaa yli puolet kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä.

Uudessa, 2012 käynnistyvässä voimalassa biopolttoaineiden osuutta voitaisiin teoriassa nostaa huomattavasti. Käytännössä biomassan osuus koko laitoksen tuotannosta jää noin 15 prosenttiin, sanoo tuotantojohtaja Peter Seppälä.

Energiayhtiö aikoo kasvattaa turpeen omavaraisuuttaan. Aikeissa on turvetuotannon käynnistäminen 122 hehtaarin suoalueella Kiuruveden Rikkasuolla.

Kuopio tuottaa liki 90 prosenttia käyttämästään energiasta turpeella.