Kuopion kaupungin henkilöstö vaihtuu ennätystahtia

Kaupunginjohtaja Petteri Parosen ilmoitus jättää tehtävänsä ensi vuodenvaihteessa on aallonharjalla suuressa muutoksessa, joka myllertää Kuopion kaupungin organisaatiota.

– Suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle. Suuri vaihtuvuus käy läpi organisaation. Vastaavaa henkilöstörulettia ei ole Kuopiossa aikaisemmin nähty, sanoo kaupungin henkilöstöjohtaja Markku Mattila.

Joukko nimekkäitä pitkän uran tehneitä virkamiehiä on lähtenyt tai lähtemässä. Pelkästään viime ja kuluvan vuoden aikana on rekrytoitu parikymmentä johtajaa ja päällikköä avaintehtäviin. Toki osa vaihdoksista johtuu hakeutumisesta toisaalle töihin.

Vuoden 2026 loppuun mennessä vanhuuseläkeiän saavuttaa 1541 työntekijää eli 154 per vuosi.

Eläköitymisen suurta aaltoa vahvistaa sote- ja maakuntauudistus. Vuoden 2019 alussa kaupungilta siirtynee 2500–3000 työntekijää uudelle työnantajalle.

– Jäljelle jää noin 3500 työntekijää. Tähän varaudutaan muun muassa pientämällä hallintoa. Kaikkia tehtäviä ei täytetä ja osasta tulee määräaikaisia sote-uudistukseen asti, sanoo Mattila.

Haasteena on myös niin sanottu uusi kunta, joka on vielä hahmottumaton. Mattilasta kärkiasiaksi jatkossa nousee kunnan elinvoimaisuus.

– Uuden elinkeinojohtajan valinta eläköityneen Heikki Ryynäsen tilalle on Kuopiossa keskeinen rekrytointi.

Kuopion vakinaisen henkilöstön suurin ikäryhmä on 55–59 -vuotiaat; 1007 henkilöä. Vuodenvaihteessa kaupungilla oli kaikkiaan 6 323 työntekijää. Viime vuonna vanhuuseläkkeelle jäi 146 henkilöä. Keskimääräinen eläköitymisikä on 63,7 vuotta. Viime vuonna kaupungilla oli avoinna 1129 työpaikkaa, joista 985 oli työsuhteisia ja 144 virkasuhteisia. Hakijoita työpaikkoihin oli 12 333.