Kuopion kaupunginkirjaston kävijämäärässä reipas nousu

Kirjastokäyntien määrä nousi Kuopiossa 7,3 prosenttia viime vuonna. Vuonna 2016 ihmiset tekivät 87 374 kertaa useammin päätöksen lähteä kirjastoon kuin vuonna 2015.

Kuopion kirjastoissa kävi viime vuonna yli 1,27 miljoonaa kävijää. Edellisenä vuonna kävijöitä oli hieman alle 1,2 miljoonaa. Lukuun on laskettu kaikki kirjastoissa käyneet, kuten esimerkiksi lehtisalin kävijät, kirjaston tietokoneita käyttävät ja lukusalissa opiskelevat.

Suurin osa vuoden 2016 kävijämäärän noususta on tapahtunut pääkirjastolla. Kirjaston mukaan syitä käyntien määrän kasvuun ovat kirjaston lisääntynyt tiedotus ja markkinointi, runsaat tapahtumat eri kohderyhmille, hakeutuva kirjastotyö sekä pääkirjaston itsepalvelutunnin käyttöönotto kello 9–10.

Myös lainojen määrä nousi edellisen vuoden reilusta kahdesta miljoonasta lainasta. Vuonna 2015 lainauksia oli 2 007 661, kun niitä vuonna 2016 oli 2 045 805.

Käytkö paljon kirjastossa?