Kuopion kaupunki hankkii maita Finnpulpin biotuotetehdasta varten

Kuopion kaupunki hankkii Ekokem-Palvelu Oy:ltä ja Savon Sellu Oy:ltä maita Sorsasalosta Finnpulp Oy:n biotuotetehdasta varten.

Maankäyttösopimukset ja määräalan luovutuksen esisopimukset tulevat ensi maanantaina Kuopion kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi.

Maat siirtyvät Kuopion kaupungille korvauksetta vastineena Ekokemin ja Savon Sellun kiinteistöjen asemakaavoituksesta ja kaavan toteuttamiskustannuksista.

– Sorsasalon kaavatyössä kumpikin yhtiö saa omia tulevia hankkeitaan mahdollistavan kaavan korvauksetta vastikkeeksi luovutettavista maista, tiivistää asian Kuopion kaupungin palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas.

Ekokemiltä siirtyy kaupungille 8118 neliön suuruinen alue yhtiön kaikkiaan 83 280 neliön suuruisesta kiinteistöstä. Asemakaavaehdotuksessa kiinteistölle osoitetaan rakennusoikeutta noin 16 600 kerrosneliötä. Kiinteistöllä toimii Ekokemin teollisuusjätteen käsittely-, kierrätys- ja loppusijoitusalue.

Finnpulpin biotuotetahtaasta aiheutuu merkittäviä vaikutuksia myös Savon Sellu Oy:n omistamien alueiden maankäyttöön. Esimerkiksi biotuotetehtaalle johtava ratayhteys ja jätevedenpuhdistamo rakennetaan Savon Sellun omistamille alueille.

Savon Sellu omistaa Sorsasalossa useita kiinteistöjä, joiden alueella toimii yhtiön kartonkitehdas. Kiinteistöt ovat olleet asemakaavoittamattomia. Nyt kaavoitettavia alueita on yhteensä noin 150 hehtaaria. Lisäksi yhtiö omistaa Sorsasalon edustalla olevia vesialueita ja saaria.

Savon Sellun kanssa kaupunki on neuvotellut maankäyttösopimusluonnoksen, jonka mukaan yhtiö luovuttaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena yhteensä 23 517 neliön suuruiset määräalat.

Rakennusoikeutta Savon Sellulle jääville kiinteistöille osoitetaan yhteensä noin 294 000 kerrosneliötä. Sopimuksen tekeminen edellyttää myös Savon Sellu Oy:n hallituksen hyväksyntää.