Kuopion kaupunki perii kaikilta tontin omistajilta maksun

Tontin omistajille tai haltijoille kuuluvat jalkakäytävien kunnossapidosta kertyneet laskut viime talvelta aletaan postittaa tällä viikolla Kuopiossa. Toteutuneet kustannukset peritään kaikilta tontin omistajilta tai haltijoilta riippumatta siitä, onko katualueella jalkakäytävää vai ei.

Laskutus tehdään omistusosuuksittain kiinteistökohtaisesti, vuokratonteilla haltijan tiedoin. Omakotitaloudessa lasku on keskimäärin noin 20 euroa.

Tontin omistajan talvikunnossapitovastuut on otettu Kuopiossa kaupungin vastattavaksi. Laskutus perustuu katujen ja yleisten alueiden puhtaana- ja kunnossapitolakiin.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen jalkakäytävien talvikunnossapidon ottamisesta kaupungin vastattavaksi 13.11.2006.